pl

Niniejsza strona internetowa stworzona przez LUK INTERNACIONAL, S.A. ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego.

Dane Luk Internacional:

LUK INTERNACIONAL, S.A. – NIP A-58072281, C/ Travesera de Gracia 17-21 Entresuelo C-D, 08021 Barcelona (Hiszpania) numer NIP A-58072281, wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, do tomu 21.921, folio 91, karta B-29.289 (zwana dalej “LUK”)

Telefon: (+34) 93 487 84 48 – Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 i od 16:00 do 18:30. Można również kontaktować się z nami za pośrednictwem formularza „Kontakt” znajdującego się na dole strony Doraemon.

Regulamin

Zasady i warunki korzystania z usług zawarte w niniejszej nocie prawnej mają zastosowanie do wszystkich stron zawartych w mapie strony niniejszej witryny internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej i oferowanych przez nią usług zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

LUK zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji Regulaminu korzystania z niniejszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez aktualizację noty prawnej, bez uprzedniego poinformowania o tym użytkowników. Zmiany w regulaminie obowiązywać będą od momentu ich publikacji.

Odnośniki do innych treści:

Zabronione jest zamieszczanie odnośników [linków] na niniejszej stronie internetowej bez uprzedniej wyraźnej zgody LUK.

LUK nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, będących własnością podmiotów trzecich, do których zamieszczono linki na niniejszej stronie.

LUK będzie usuwać wszelkie odnośniki, jeżeli w jakikolwiek sposób stwierdzi, że ich treści są niezgodne z prawem lub naruszają dobra i prawa osób trzecich.

Przeglądanie, dostęp i bezpieczeństwo

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby była obsługiwana przez dowolną przeglądarkę.

LUK nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie bądź szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej za pomocą przeglądarek w innych wersjach niż te, dla których została zaprojektowana.

Własność Intelektualna i Przemysłowa:

Niniejsza strona internetowa, jej kod źródłowy i zawarte w niej treści są chronione prawami własności intelektualnej. Zabronione jest ich przetwarzanie, kopiowanie, rozprowadzanie, modyfikowanie, publiczne rozpowszechnianie, odstępowanie i przekształcanie bez wyraźnej pisemnej zgody LUK.

Projekt, obrazy, etykiety, nazwy własne, znaki firmowe, nazwy handlowe, znaki towarowe, marki i logotypy, produkty i usługi zawarte na stronie internetowej są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Ich wykorzystywanie wymaga wyraźnej pisemnej zgody właściciela tych praw. Zabronione jest ich przetwarzanie, kopiowanie, rozprowadzanie, modyfikowanie, publiczne rozpowszechnianie, odstępowanie bądź przekształcanie bez wyraźnej pisemnej zgody LUK.

Wszelkie prawa do treści zawartych na niniejszej stronie internetowej należą do LUK, która legalnie posiada wyłączne prawo do wykorzystywania ich w Hiszpanii, Andorze i Portugalii.

Dostęp do niniejszej strony internetowej nie daje jej użytkownikom żadnych praw własności, ani praw własności intelektualnej i przemysłowej, ani praw do zamieszczonych w niej treści. Użytkownicy niniejszej strony internetowej nie mogą kopiować, modyfikować, rozprowadzać, powielać, publikować, odstępować ani sprzedawać wspomnianych wyżej elementów, ani też tworzyć nowych produktów lub usług, pochodzących z uzyskanych informacji bez wyraźnej pisemnej zgody LUK.

Surowo zabrania się modyfikowania zawartości oraz struktury niniejszej strony internetowej przez użytkowników.

LUK zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swojej strony internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby trzeciej, zastrzegając sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko użytkownikom, którzy łamią lub naruszają prawa własności intelektualnej i przemysłowej lub naruszają postanowienia niniejszej „Polityki Prywatności”.

Ochrona Danych Osobowych:

Zgodnie z przepisami ustawy 15/99 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych informuje się, że dane osobowe podane przez użytkowników podczas korzystania z niniejszej strony internetowej będą przetwarzane zgodnie z wymogami powyższej ustawy i jej przepisami wykonawczymi.

W momencie udostępniania swoich danych osobowych użytkownicy zostaną poinformowani o celu i warunkach ich przetwarzania oraz o zakresie wykorzystania i o odbiorcach przekazanych informacji. Dane te będą przechowywane w bazie danych należącej do LUK, zarejestrowanej w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych.

LUK wdrożyła wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i integralność danych i zapobiegające zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieupoważnionemu dostępowi do informacji o Użytkownikach.

Użytkownik jest odpowiedzialny jedynie za prawdziwość podanych danych.

Zgodnie z przepisami prawa, użytkownikom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do bezpłatnego dostępu do nich, sprostowania, odwołania lub wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem formularza „Kontakt” znajdującego się na dole strony, w którego temacie należy umieścić „Egzekwowanie praw ustawy o ochronie danych osobowych” lub też wysyłając wiadomość e-mail na adres: doraemon@doraemon-world.es , bądź list pod adres podany w punkcie „Dane Luk Internacional”.

LUK informuje, że dostęp do strony może wiązać się z użyciem „cookies”. „Cookie” to niewielki plik tekstowy tworzony podczas przeglądania stron WWW i przechowywany przez przeglądarkę internetową. W ten sposób LUK może uzyskać pewne informacje dotyczące poruszania się użytkownika po niniejszej stronie internetowej, co pozwala na jej dostosowanie do preferencji użytkownika podczas jego kolejnych wizyt. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania plików „cookies” podczas przeglądania strony, należy wyłączyć w swojej przeglądarce odpowiednią opcję odpowiedzialną za przechowywanie plików „cookies” na komputerze.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejszy regulamin oraz wszelkie relacje pomiędzy użytkownikiem i LUK są regulowane przez prawo hiszpańskie.

Wszelkie spory dotyczące dostępu bądź korzystania z niniejszej witryny internetowej podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Barcelonie (Hiszpania).

© Luk Internacional S.A. 1985-2010. Hiszpania – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licensed by Luk

Top