pl

Zgodnie z przepisami ustawy 15/99 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Luk Internacional S.A. informuje się, że dane osobowe podane przez użytkowników podczas korzystania z niniejszej strony internetowej będą przetwarzane zgodnie z wymogami powyższej ustawy i jej przepisami wykonawczymi.

W momencie udostępniania swoich danych osobowych użytkownicy zostaną poinformowani o celu i warunkach ich przetwarzania oraz o zakresie wykorzystania i o odbiorcach przekazanych informacji. Dane te będą przechowywane w bazie danych należącej do LUK, zarejestrowanej w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych.

LUK wdrożyła wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i integralność danych i zapobiegające zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieupoważnionemu dostępowi do informacji o Użytkownikach.

Użytkownik jest odpowiedzialny jedynie za prawdziwość podanych danych.

Zgodnie z przepisami prawa, użytkownikom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do bezpłatnego dostępu do nich, sprostowania, odwołania lub wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem formularza „Kontakt” znajdującego się na dole strony, w którego temacie należy umieścić „Egzekwowanie praw ustawy o ochronie danych osobowych” lub też wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@doraemon-world.es , bądź list pod adres podany w Nocie Prawnej.

LUK informuje, że dostęp do strony może wiązać się z użyciem „cookies”. „Cookie” to niewielki plik tekstowy tworzony podczas przeglądania stron WWW i przechowywany przez przeglądarkę internetową. W ten sposób Luk Internacional S.A. może uzyskać pewne informacje dotyczące poruszania się użytkownika po niniejszej stronie internetowej, co pozwala na jej dostosowanie do preferencji użytkownika podczas jego kolejnych wizyt. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania plików „cookies” podczas przeglądania strony, należy wyłączyć w przeglądarce odpowiednią opcję odpowiedzialną za przechowywanie plików „cookies” na komputerze.

© Luk Internacional S.A. 1985-2010. Hiszpania – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licensed by Luk

Top