tr

Bu web sayfası LUK INTERNACIONAL, SA tarafından kişisel kullanım ve bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur.

Luk Internacional kurumsal bilgileri

LUK INTERNACIONAL, S.A. – Vergi No: A-58072281, Adres: C/ Travesera de Gracia 17-21 Entresuelo C-D, 08021 Barcelona. Barselona Ticari Sicili cilt 21.921, yaprak 91, sayfa B-29.289’da kayıtlı (metnin ilerleyen bölümlerinde kısaca LUK olarak anılacaktır)

Telefon: (+34) 93 487 84 48 – Çalışma saatleri: Pazartesi – Cuma, 09:00 – 15:00 ve 16:00- 18:30 arası. Doraemon web sayfasının alt kısmında yer alan “Bizimle irtibata geçin” sekmesindeki form aracılığıyla da irtibat kurabilirsiniz.

Kullanım koşulları ve kuralları

Bu yasal uyarıda yer alan koşullar ve kurallar sadece bu web sayfasında yer alan site haritasındaki sayfalar için geçerlidir.

Bu web sayfasına erişim kullanıcıların özel sorumluluğunda olup, kullanıcının bu yasal uyarıda yer alan koşul ve kuralları peşinen kabul ettiği anlamına gelir.

Kullanıcı bu web sayfasını ve bu sayfada sunulan hizmetleri bu yasal uyarıda yer alan kullanım kural ve koşullarına ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yasal amaçlarla kullanmalıdır.

LUK bu web sayfasının kullanım kural ve koşullarında bu yasal uyarı aracılığıyla yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değişiklikler yapma hakkına sahiptir ve söz konusu değişiklikler yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

İçeriklere bağlantılar:

LUK’un açık onayı olmaksızın bu web sayfasına elektronik bağlantılar eklemek yasaktır.

Bu web sayfasına üçüncü kişilere ait bağlantıların bulunması durumunda LUK bu bağlantılarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

LUK kanunlara aykırı içeriğe sahip olan veya üçüncü kişilerin haklarına ya da mülkiyetlerine zarar veren her türü bağlantıyı, bundan herhangi bir yolla haberdar olur olmaz kaldıracaktır.

Sitede dolaşım, giriş ve güvenlik:

Bu web sayfası her türlü web tarayıcısı ile uyumlu olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

LUK web sitesine uyumlu olarak tasarlanmış tarayıcıların haricindeki sürümlerin kullanılmasından kaynaklanabilecek kötü işleyişten veya kullanıcının mazur kalabileceği zararlardan sorumlu değildir.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları:

Bu web sayfası, kaynak kodu ve içerikleri Fikri Mülkiyet Hakları Kanununun koruması altındadır. LUK’un açık ve yazılı onayı olmaksızın işletim, kopyalama, dağıtım, değişiklik, kamuya yayın, devir ya da format değiştirme yapılamaz.

Bu web sayfasının içerdiği tüm tasarım, fotoğraf ve görüntüler, başlıklar, ayırt edici semboller, ticari unvan, markalar, logolar, ürün ve hizmetler Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Kanunun koruması altında olup tüm bu unsurların kullanım ve işletimi için bunlar üzerindeki hak sahiplerinin önceden açık onayının alınması gerekir. LUK’un açık ve yazılı onayı olmaksızın işletim, kopyalama, dağıtım, değişiklik, kamuya yayın, devir ya da format değiştirme yapılamaz

Bu web sayfası içeriğinin tüm hakları LUK’a ait olup, LUK bu içeriğin İspanya, Andorra ve Portekiz’deki işletim ve kullanım imtiyaz haklarını yasal olarak elinde bulundurmaktadır.

Bu web sayfasına erişim kullanıcıya sayfa içeriği ve Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları üzerinde herhangi bir hak ya da hak sahipliği vermez. Bu web sayfasına giriş yapan kullanıcılar LUK’un açık ve yazılı onayı olmaksızın yukarıda belirtilen içerik unsurlarını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtımını yapamaz, yeniden üretemez, yayınlayamaz, üçüncü kişilere aktaramaz, devredemez ve satamazlar ya da bu siteden elde ettikleri bilgilerden türetilmiş ürün ya da hizmetler oluşturamazlar.

Kullanıcı tarafından bu web sayfasının yapısında veya içeriğinde değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.

LUK, işbu “Gizlilik Politikası” koşul ve kurallarına uymayan, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal eden veya çiğneyen kullanıcıların bu web sayfasına erişimini uyarı yapmaksızın herhangi bir anda kendi insiyatifiyle ya da üçüncü kişilerin talebi üzerine reddetme ya da iptal etme ve bu kişiler aleyhine yargı yoluna başvurma haklarını saklı tutar.

Şahsi Nitelikteki Bilgilerin Korunması:

13 Aralık 99/15 sayılı Şahsi Nitelikteki Bilgilerin Korunmasına Dair Çerçeve Kanun hükümleri uyarınca bu web sayfasını ziyaret ve kullanım sırasında kullanıcının şahsi nitelikteki bilgilerini girmesi durumunda söz konusu bilgilerin mezkûr yasa ve bu yasa çerçevesinde çıkarılan mevzuat hükümlerine uygun olarak işleme tabi tutulacağı duyurulur.

Kullanıcılar şahsi bilgilerini girdiklerinde, bu girilen bilgilerin işlem ve kullanım koşulları hakkında ve İspanyol Şahsi Bilgilerin Korunması Ajansına usulüne uygun olarak kayıtlı LUK arşivlerine dâhil edileceği hususunda gereken şekilde bilgilendirileceklerdir.

LUK siteye girilen şahsi nitelikteki bilgilere yetkili olmayan kişiler tarafından erişim ve üzerinde işlem yapılması, bunların değiştirilmesi ve kaybolmasına karşı bu bilgilerin korunması ve güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirleri almıştır.

Siteye girilen şahsi nitelikteki bilgilerin doğruluğu konusundaki tek sorumlu kullanıcı olacaktır.

Şahsi bilgileri işlem görmüş olan kullanıcılar, web sayfasının alt kısmında yer alan “Bizimle irtibata geçin” sekmesindeki formun konu bölümüne “Şahsi Bilgilerin Korunması Hakkındaki Kanunda öngörülen hakların kullanılması” ibaresini yazarakdoraemon@doraemon-world.es adresine bir email göndererek ya da “Luk Internacional Kurumsal Bilgileri” bölümünde belirtilen adrese bir mektup yazarak söz konusu şahsi bilgileriyle ilgili erişim, düzeltme yapma, iptal etme ve itiraz etme haklarını belirtilen yasal kurallar çerçevesinde ücretsiz olarak kullanabilirler.

LUK bu web sayfasına girişin “cookies” kullanımı gerektirebileceği konusunda bilgilendirme yapar. “Cookie”, kullanıcının web sayfasını ziyareti sırasında internet tarayıcısının veri topladığı ve depoladığı küçük bir metin arşividir. Bu şekilde LUK kullanıcının bu web sayfasını ziyareti hakkında belirli bilgileri edinebilir ve kullanıcının gelecekteki muhtemel ziyaretlerinde sayfada kullanıcı tercihlerine uygun uyarlamalar yapabilir. Kullanıcının ziyareti sırasında “cookies” kullanımını istememesi halinde, kullandığı internet tarayıcısı ayarlarında gerekli seçeneği tercih etmek suretiyle cookies uygulamasını devre dışı bırakarak bilgisayarına “cookies” yerleştirilmesini engelleyebilir.

Uygulanacak yasal mevzuat ve yargı yetkisi

Bu web sayfasına ve içeriğine erişim,kullanım kural ve koşulları ve kullanıcı ile LUK arasındaki her tür ilişki İspanyol yasal mevzuatına tabidir.

Bu web sayfasına erişim ve kullanımdan kaynaklanabilecek olan her tür ihtilafın, çözümü Barselona mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.

© Luk Internacional S.A. 1985 – 2010. İspanya – Tüm hakları mahfuzdur.

Tüm lisans hakları LUK’a aittir.

Top